Crystal Clean 500 ml, 12 stk

Varekode: 3-4128
Pris: kr 756,00

Oversikt

Beskrivelse:
Krystallrengjøringsmiddel i sprayform.

Egenskaper:
Fjerner enkelt støv og smuss fra krystall, metall og glass!

Fordeler:
Gir pyntegjenstander av krystall og glass nytt liv og glans på en enkel måte.

Bruksanvisning:
Slå av strømmen før du bruker sprayen, og dekk området under lysekronen.
Spray krystall- og metalldelene inntil støv og smuss render av. 
La lysekronen tørke.

Ingredienser:
Blanding av vann og ufarlige ingredienser.


Varselord: Advarsel

Faresetninger: Brannfarlig væske og damp. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
Hold beholderen tett lukket. Treff tiltak mot statisk elektrisitet. Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig. Kan forårsake allergisk reaksjon.

Crystal Clean 500 ml, 12 stk

Dobbelklikk på bildet for å se det i full størrelse

Forminsk
Forstørr

Flere visninger

Ingen miljøgifter på avveie
Som medlem av RENAS, landets ledende EE-returselskap, tar vi ansvar for våre produkter også etter endt levetid.