Polermiddel for kobber, bronse og messing, 12 stk

Varekode: 3-4130
Pris: kr 780,00

Oversikt

Beskrivelse:
Poleringsmiddel til kobber og messing

Egenskaper:
Sikrer kobber og messing en langvarig glans.

Fordeler:

  • Langvarig glans
  •  Allsidig middel til gjenstander av både kobber og messing

 Bruksanvisning:

Rist produktet godt.
Påfør rikelig med middel og gni grundig med en myk klut.
Tørk bort middelet.
Påfør mer middel og la det tørke. Tørk deretter med en myk, tørr klut for å få frem glansen.

Innhold:
250 ml

Antall i masterpakke: 12 stk

Ingredienser:

I samsvar med EU-direktiv 648/2004 om vaske- og rengjøringsmidler. Anioniske overflateaktive stoffer < 5 % parfyme, benzylalkohol, linalool.

Signalord: Advarsel
Faresetninger: Gir alvorlig øyeirritasjon. Benytt vernebriller. Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjoner: Søk legehjelp.

Polermiddel for kobber, bronse og messing, 12 stk

Dobbelklikk på bildet for å se det i full størrelse

Forminsk
Forstørr

Flere visninger

Ingen miljøgifter på avveie
Som medlem av RENAS, landets ledende EE-returselskap, tar vi ansvar for våre produkter også etter endt levetid.