Vi reiste den lange veien til Canada for å delta

på ANNA konferansen!

Dette er en uformell, internasjonal organisasjon for produsenter av ammoniumnitrat og salpetersyre, med mål om å fremme nettverksbygging i bransjen.

ANNA konferansen har en lang historie med å bringe kunnskap, teknologi og erfaring  sammen for å løse dagens utfordringer i bransjen.

 ANNA konferansen har to formål:

  • Å organsiere et møte for produsenter av ammoniumnitrat og salpetersyre over hele verden for å diskutere ulike prossesser, anlegg, vedlikehold, regulering og sikkerhetsspørsmål.
  • Å organsiere en plattform der produsenter av ammoniumnitrat og salpetersyre har et nettverk seg i mellom og med de fagkyndige leverandørene som tjener denne bransjen.

Les mer om ANNA konferansen her.

Ingen miljøgifter på avveie
Som medlem av RENAS, landets ledende EE-returselskap, tar vi ansvar for våre produkter også etter endt levetid.