Investeringsmynter

Investeringsmynter gis ut av de ulike lands myntprodusenter, noe som gir en statlig garanti på myntens renhetsgrad og vekt. Fordelene med investeringsmynter er at det er litt enklere å håndtere, og noe lettere å omsette sammenlignet med barrer. I Norge er investeringsmynter fritatt for merverdiavgift, mens dette ikke gjelder for barrer.

mynter_samlet

Som investeringsmynt regnes mynt som har en renhet på minst 0,9000.
Den høyeste renhetsgraden av dagens sirkulerte mynter har blant andre Canadian Maple Leaf myntene med en renhetsgrad på 0,9999. For en gullmynt betyr det at 99,99 % av mynten består av rent gull. Dersom myntens vekt er f.eks. 1 ounce betyr det at mynten består av 1 ounce gull. For en mynt som for eksempel American Eagle som har en renhetsgrad på 0,9166 betyr det at 91,66 % av mynten består av rent gull. Dersom mynten er nominert med 1 ounce betyr det fortsatt at mynten består av 1 ounce gull. Kort forklart har en American Eagle 1 oz en annen legering enn en Canadian Maple Leaf 1 oz, men gullinnholdet (og gullverdien) er det samme.

 

Ta kontakt på telefon 62 51 27 10 for mer informasjon og priser, eller send e-post til salg@karasmussen.com

Klikk her for å se en oversikt over våre investeringsmynter.

Klikk her for å se våre myntpriser. Oppdateres 2 ganger om dagen.

 

Ingen miljøgifter på avveie
Som medlem av RENAS, landets ledende EE-returselskap, tar vi ansvar for våre produkter også etter endt levetid.