Investering i edelmetaller

 

Kort om edelmetaller

Edelmetaller skiller seg fra andre metaller ved at de først og fremst er sjeldne samt at de er svært korrosjonsresistente. I tillegg finnes de i ren form i naturen, mens andre metaller, som for eksempel jern må gjennom mange prosesser fra jernmalm til metallisk jern. Edelmetallene er fine å se på, og har en unik glans som andre metaller ikke har. Dette, samt den enkle formbarheten, har gjort at for eksempel gull og sølv har blitt brukt i smykker og mynter i flere tusen år.

I dag brukes edelmetaller i smykker, industri, investeringer og sentralbankers offisielle beholdninger. I 2011 ble det konsumert 4 131 tonn gull som gikk til sluttbruker, og av dette gikk 48 % til smykkeproduksjon, 41 % til investeringer og 11 % til industri og dental. Fra 2007-2011 har andelen av gull som går til investeringer og spekulasjon steget med 244 %, noe som i stor grad har bidratt til den sterke prisstigningen på gull i samme periode.

 

Hvorfor investere i edelmetaller

Investeringer i gull og andre edle metaller har fått økt oppmerksomhet de siste årene. Mens gull er et populært metall som får den største oppmerksomheten, er det ikke det eneste metallet man kan investere i. Både platina, palladium og sølv har steget i pris de siste årene, og er populære investeringsobjekter.

Historisk sett har edle metaller steget i verdi i nedgangstider da mange kjøper metaller for å spre porteføljerisikoen. For mange investorer representerer gull og edle metaller en trygg havn når inflasjon truer valutaverdier og når økonomiske nedgangstider truer verdien på verdipapirer.

Edelmetaller faller og stiger i verdi som andre investeringsobjekter, men de vil alltid eksistere og vil aldri miste sin verdi. Før du investerer i edelmetaller anbefaler vi deg å gjøre dine egne vurderinger om dette er noe som passer inn i din portefølje. Hvis du kjøper mynter eller barrer vil du trenge et trygt sted å lagre det. Vær forberedt på prissvingninger, og om du ikke er en erfaren investor, er det viktig å beholde et langsiktig perspektiv på investeringen.

Ta kontakt med oss for informasjon om hvordan du kan investere i gull og edelmetaller.

For mange investorer representerer gull og edle metaller en trygg havn når inflasjon truer valutaverdier og når økonomiske nedgangstider truer verdien på verdipapirer.

 

Ingen miljøgifter på avveie
Som medlem av RENAS, landets ledende EE-returselskap, tar vi ansvar for våre produkter også etter endt levetid.