Nye mva-regler fra 1. januar 2014

Fra 1. januar 2014 er det innført omvendt avgiftsplikt ved omsetning av gull med en finhetsgrad på 325 tusendeler eller mer, og som omsettes basert på vekt og finhetsgrad. Dette innebærer at det er kjøperen som skal beregne og betale merverdiavgiften.

De nye reglene gjelder for omsetning til næringsdrivende og offentlig virksomhet. Ved omsetning til privatpersoner gjelder ordinære regler for beregning og betaling av merverdiavgift.

Se Skatteetatens hjemmesider for nærmere omtale av reglene og om hvordan man skal forholde seg til dem.

http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/Merverdiavgift/Skal-du-selge-eller-kjope-gull/

Ingen miljøgifter på avveie
Som medlem av RENAS, landets ledende EE-returselskap, tar vi ansvar for våre produkter også etter endt levetid.