Historie om K.A.Rasmussen as

 

Firmaet K.A.Rasmussen as ble etablert den 19.januar 1872 i Kirkegaten 12, Oslo.
Det var Gullsmed Knut Andreas Rasmussen, som startet det som skulle bli en av Nordens største leverandør av edelmetaller.

 

Han startet i gullsmedlære i Ålesund, fullførte deretter sin utdannelse i Bergen og arbeidet som svenn hos J.Astrup i Oslo. Firmaet grunnla sin virksomhet basert på ren spesialfabrikkasjon av filigranarbeid – den første i Oslo, og var en av de som tok opp igjen den gamle nasjonale filigranindustrien.

Han drev stor tilvirkning og eksport, og fant især et godt marked i England. Ved siden av denne fabrikkasjonen hadde firmaet en alminnelig gullsmedforretning og deltok i utstillinger i Drammen og København i 1882.

I 1901 ble forretningen overtatt av sønnen Edvard Julius Rasmussen (1866-1927). Han var gift med Hilda Pettersen, som med interesse deltok i laugets arbeide, blant annet som formann i laugets damekomite. E.J.Rasmussen var utlært hos David-Andersen, hvor han først arbeidet som svenn , og senere etter en tids arbeide i Amerika var han verksmester. I 1902 flyttet forretningen til Torvet 13.
E.J.Rasmussen drev både verksted og butikk ved siden av en betydelig fabrikasjons- og engrosvirksomhet. I Gullsmedkunst, bladet som utgis av Norges Gullsmedforbund, ble det ved firmaets 50 – års jubileum opplyst at E.J.Rasmussen ved hjelp av nyere og billigere framstillingsmetoder, hadde vært i stand til å drive frem betydelig forretning. Ved 40- og 50- års jubileet skjenket han K.A.Rasmussen as et legat med grunnkapital på 5.000,- til Gullsmedenes Læregutthjem. Han var formann i gullsmedmestrenenes faggruppe i to perioder og deltok i stiftelsen av Norges Gullsmedforbund i 1907. Han tok aktivt del i fagkomiteer og ble i 1927, kort tid før han døde 60 år gammel, tildelt Gullsmedforbundets hederstegn.

Deretter ble firmaets virksomhet fortsatt av fru Hilda Rasmussen sammen med familiens eldste sønn, Torleiv Rasmussen, som allerede fra 1920 var sin fars kompanjong.

Torleiv Rasmussen er født i 1895, har gjennomgått sin læretid hos David-Andersen og hos sin far. Han har ellers utdannelse fra Statliche Fachschule für Âdelmetall i Würtemburg og arbeidet en tid som svenn hos Ottesen & Sundstrøm i København. Han avla svenneprøve i 1915, løste håndtverksbrev i 1920, og har senere alene hatt ledelsen av firmaets gullsmedforretning som fra 1932 holdt til i Akers Sparebanks gård i Grensen 3. Torleiv Rasmussen var i en rekke år styremedlem i Oslo Gullsmedlaug, og har også vært laugets oldermann. Dessuten har han vært formann i Norges Gullsmedsforbunds detaljistråd, og nestformann i Norges Gullsmedforbund.

Bedriftens verksted og produksjonsavdeling har under Torleiv Rasmussens ledelse gjennom over 50 år utviklet seg til å bli Skandinavias ledende produsent og leverandør av edelmetaller til gull- og sølvvareprodusenter.

Gjennom alle disse år har bedriften ved grundig arbeide, studier, eksperimenter, forsøk og investeringer utviklet seg fra å være en spesialist i tråtrekking, til å bli produsent og leverandør av edelmetaller og edelmetallpreparater til teknisk, kjemisk, galvanisk og mekanisk industri.

Man kan trygt si at bedriftens tekniske og merkantile utvikling og ekspansjon i første rekke skyldes Torleiv Rasmussens dyktighet, innsikt og vilje til å satse på et område som er til fordel for norske og utenlandske konsumenter, og som har gitt firmaet en sikker posisjon som den ledende edelmetallbedrift i Norden.

Firmaets omsetning har steget i takt med den tekniske utvikling, slik at firmaet kan dekke et normalt innenlandsbehov, samtidig som eksporten er og har vært i stor utvikling.

I 1933 flyttet bedriftens produksjonsavdeling fra Torvet 13 til David-Andersens lokaler i Trondhjemsvegen. I 1937 ble disse lokalene for små og man flyttet bedriften til en egnet gård i Malmøgaten 3.

Utviklingen etter krigen ga bedriften en fortsatt ekspansjon slik at man i 1950 flyttet man inn i et nybygget fabrikkanlegg på Hamar, hvor i dag ca 60 ansatte har sitt daglige arbeid.

 

Videre utvikling:

 • 1986: Kjøpte opp MEMA AB, Sverige. Selskapet produserer korpus og bestikkvarer i sølv og nysølv.
 • 1986: Kjøpte opp Markstrøm AB, Sverige. Selskapet produserer smykker i gull- og sølvmaterialer.
 • 1991: Etablerte KAR OY, Finland. Selskapet markedsfører finmetaller i gull og sølv samt halvfabrikata i samme materialer som produseres hos KAR-Hamar. Det markedsføres også tekniske hjelpemidler tilpasset dentalbransjens behov.
 • 1992: Etablerte KAR AB, Sverige. (Tidligere Boliden – KAR Edelmetall.) Nå: KARANA Âdelmetall AB. Selskapet markedsfører finmetaller i gull og sølv samt halvfabrikata i samme materialer som produseres hos KAR-Hamar.
 • 1992: Kjøpte opp Kultateollisuus OY, Finland. Solgt: 2009
 • 1993: Kjøpte opp 1/3 av JUVEEL AS, Estland. Selskapet produserer og markedsfører smykker og bestikk.
 • 1995: Kjøpte opp Gense, Sverige. Selskapet produserer bordbestikk i forskjellige møsntre både i sølv og nysølv. I tillegg også kunst-, pryd- og nyttegjenstander i samme materialer. I tillegg markedsføres stålbestikk og kjøkkentilpasset utstyr designet og produsert av AB Gense.
 • 1995: Kjøpte opp Eternum, Belgia. Selskapet produserer og markedsfører stålbestikk og kjøkkentilpasset utstyr til hotell-, restaurant- og cateringnæringen.
 • 1995: Kjøpte opp Gense, Danmark. Selskapet markedsfører bordbestikk i stål, sølv og nysølv. I tillegg kjøkkentilpasset utstyr designet og produsert av AB Gense.
 •  1995: Etablerte KAR AS, Danmark. Selskapet markedsfører finmetaller i gull og sølv samt halvfabrikata i samme materialer som produseres hos KAR-Hamar.
 • 1996: Kjøpte opp St.Medard, Frankrike. 
 • 1996: Kjøpte opp AB Jon Sjödings, Sverige. Nå: KARANA Âdelmetall AB. (Se info over.)
 • 2000: Etablerte KAR AS, Estland. Selskapet markedsfører finmetaller i gull og sølv, samt halvfabrikata i samme materiale som produseres hos KAR-Hamar. I tillegg markedsføres også tekniske hjelpemidler tilpasset dentalbransjens behov.
 • 2005: Etablerte KAR Inc, USA.
 • 2006: Etablerte KAR, Polen. Selskapet markedsfører finmetaller i gull og sølv samt halvfabrikata i samme materialer som produseres hos KAR-Hamar. I tillegg markedsføres også tekniske hjelpemidler tilpasset dentalbransjens behov.
 • Etablerte Guldcentralen, Sverige. Selskapet kjøper og selger investeringsmetaller i gull, sølv, platina og palladium til privatpersoner og bedrifter.
 • 2010: Kjøpte opp Sargenta AB, Sverige. Selskapet markedsfører og selger verktøy og maskiner, halvfabrikata og materiale til gull- og sølvsmeder, smykkelaging og hobbybruk.

 

Ingen miljøgifter på avveie
Som medlem av RENAS, landets ledende EE-returselskap, tar vi ansvar for våre produkter også etter endt levetid.