Kvalitetspolicy

På K.A.Rasmussen har vi en kvalitetspolitikk som preger hele virksomheten. Vi skal levere produkter med rett kvalitet og i henhold til gjeldende lover og forskrifter, regler, standarder, direktiver, interne og eksterne spesifikasjoner på en konkurransedyktig måte som imøtekommer våre kunders behov, krav og avtaler.

_MG_7868

Alle aktiviteter styres som prosesser for effektivt å oppnå optimale resultater. Prosesser, styringssystemer, aktiviteter og analyser dokumenteres for å bevise overensstemmelse med kundekrav, bedriftens krav og offentlig krav. Gjennom vårt kvalitetsstyringssystem registrerer og følger vi opp avvik for å danne et godt grunnlag for kontinuerlig å jobbe med prosessforbedring, samt bedre de daglige rutinene. På denne måten sikrer vi at alle våre kunder får produkter eller tjenester etter avtale med rett kvalitet.

Vi ønsker å ha tilfredse kunder, og derfor etterspør vi informasjon i markedet for å forbedre våre produkter og tjenester. Hvis en kunde kommer med nye ønsker eller utfordringer strekker vi oss langt for å prøve å imøtekomme dem og etter 140 års erfaring har vi opparbeidet oss stor kompetanse innenfor vårt felt.

 

_MG_7759  _MG_7827

Ingen miljøgifter på avveie
Som medlem av RENAS, landets ledende EE-returselskap, tar vi ansvar for våre produkter også etter endt levetid.