Miljøpolicy

Som en kjemisk industribedrift har K.A. Rasmussen et stort ansvar over for sine ansatte, naboer og interessenter når det gjelder miljøansvarlig drift. Indre og ytre miljø sikres ved at all virksomhet planlegges, gjennomføres og dokumenteres i samsvar med lover og forskrifter, regler og pålegg, samt krav stilt til oss selv i vårt kvalitets- og miljøstyringssystem.

Gjennom vår sertifisering av NS-EN ISO 14001 er vi forpliktet til kontinuerlig å forbedre våre miljøprestasjoner ved å sette langsiktige mål med konkrete miljø målsetninger. Områder som står i høyt fokus hos oss er utslipp til luft og vann, energiledelse, samt god og riktig sortering av alt avfall.

K.A. Rasmussen jobber målrettet for å redusere energiforbruket. Energibesparing skal oppnås ved mer bevisst styring av energikrevende prosesser, samt varmegjenvinning fra vann og luft. Det jobbes også proaktivt med forsknings og utviklingsarbeid for å gjøre våre prosesser mer effektive og miljøvennlige, samtidig som det jobbes for å utvikle nye teknologier.

DSC_0089

Ingen miljøgifter på avveie
Som medlem av RENAS, landets ledende EE-returselskap, tar vi ansvar for våre produkter også etter endt levetid.