Sertifisering

 

K.A.Rasmussen as har sertifisert sin virksomhet, fra dentalpleie til edelmetallshalvfabrikata.
På denne måten kan vi sikre at bedriften kan:

 • Leve opp til kundens kvalitetskrav

 • Følge lokale lover og reguleringer

 • Respektere miljøkrav

 

ISO 14001:2015

K.A.Rasmussen as er ISO 14001:2015 sertifisert for Ledelsessystemer for miljø – Spesifikasjon med veiledning.

 • NS-EN ISO 14001-2015
  Ledelsessystemer for mijø – Spesifikasjon med veiledning.
 • NS-EN ISO 14001-2015
  Enviromental management systems – Requirements with guidance for use

ISO 9001:2015

K.A.Rasmussen as er ISO 9001:2015 sertifisert for Produksjon av edelmetaller og edelmetallprodukter.

 • NS-EN ISO 9001:2015
  Ledelsessystemer for kvalitet – Krav
 • NS-EN ISO 9001:2015
  Quality management systems — Requirements

ISO 13485:2012

I tillegg er K.A.Rasmussen as sertifisert ifølge ISO 13485:2012 for Produksjon av medisinsk utstyr til bruk i tannpleien.

 • NS-EN ISO 13485:2012
  Medical devices – Quality management systems – Requirements for regulatory purposes
 • NS-EN ISO 13485:2012
  Medisinsk utstyr — Systemer for å oppfylle kvalitetsstyring – Krav for å oppfylle regelverk

Council directive 93/42/EEC Annex 11, Direktivet for medisinsk utstyr.

K.A.Rasmussen as har retten å CE-merke kontrollerte dentallegeringer.

Ingen miljøgifter på avveie
Som medlem av RENAS, landets ledende EE-returselskap, tar vi ansvar for våre produkter også etter endt levetid.