Prosessen

 

K.A.Rasmussen as kan tilby raffinering, analyser og oppløsning av edelmetaller av meget høy kvalitet. Vi tar imot og raffinerer sølv, gull, platina, palladium, rhodium og iridium. Vi kan utvinne disse metallene fra skrap og skroder til legeringer.

En sikker prosess

Vi bruker høy teknologi for å få frem  renhet i gull, sølv og platina som få av våre konkurrenter kan klare å opp nå. Sølv kan vi for eksempel raffinere til en renhet på 99,99%.
Med hjelp av vår egen forskningsavdeling er vi alltid i forkant når det gjelder å tilby noen av de beste og mest kvalitative raffineringsprosesser som det finnes på det skandinaviske markedet.

Et unikt oppgjør

Hos K.A.Rasmussen  kan du levere inn gullrester for raffinering.
Vi kan tilby oppgjør overført til bankkonto, metaller inn på metallkonto hos oss, eller bestilling av nye materialer.

Kontakt vår salgsavdeling på  Hamar for mer informasjon.

Vi tar raffinerer sølv, gull, platina, palladium, rhodium og iridium.K.A.Rasmussen as kan tilby raffinering, analyser og oppløsning av edelmetaller av meget høy kvalitet.Når du leverer inn rester for raffinering tilbyr vi oppgjør overført til bankkonto, metaller inn på metallkonto eller bestilling av nye materialer.

Ingen miljøgifter på avveie
Som medlem av RENAS, landets ledende EE-returselskap, tar vi ansvar for våre produkter også etter endt levetid.