Platina

 

Litt om vår kjennskap til Platinametaller

  • Egenskapene til PGM (Platina Group Metals) gjør dem utmerket for å katalysere kjemiske prosesser. Disse metallene er også veldig godt egnet for laboratorieprodukter grunnet i deres utmerkede hardhet og høye smeltepunkt.
  • Platinagruppen består av seks metaller (ruthenium, rhodium, palladium, osmium, iridium og platina), alle med lignende kjemiske og fysikalske egenskaper.
  • K.A.Rasmussen as produserer varer av ren PGM og i legeringer. Mange av våre produkter bruker også sølv og gull legert med platina og platinametaller.
  • Platinametaller er noen av de mest sjeldne emnene. Platina for eksempel er bare 5 ppb av Jordskorpen.
  • Platinas sjeldenhet fikk den franske Kong Ludvig XV å deklarere at det var det eneste metallet godt nok for en konge.

 

Egenskaper

Navn Tegn Atommasse Smeltepunkt Tetthet
Platina Pt 195.085 g/mol 1771°C 21,45 g/cm3
Palladium Pd 106,42 g/mol 1554°C 12,01 g/cm3
Rhodium Rh 102.9 g/mol 1996°C 12,40 g/cm3
Iridium Ir 192.217 g/mol 2410°C 22,56 g/cm3
Ruthenium Ru 101.07 g/mol 2334°C 12,45 g/cm3

 

 

 

K.A.Rasmussen as produserer varer av ren PGM og i legeringer. Mange av våre produkter bruker også sølv og gull legert med platina og platinametaller.  Egenskapene til PGM (Platina Group Metals) gjør dem utmerket for å katalysere kjemiske prosesser. Disse metallene er også veldig godt egnet for laboratorieprodukter grunnet deres hardhet og høye smeltepunkt.  Platinagruppen består av seks metaller (ruthenium, rhodium, palladium, osmium, iridium og platina), alle med liknende kjemiske og fysikalske egenskaper.

Ingen miljøgifter på avveie
Som medlem av RENAS, landets ledende EE-returselskap, tar vi ansvar for våre produkter også etter endt levetid.