Sølv

 

Litt om vår kjennskap til Sølv

Sølv utmerker seg ved en rekke gode metalliske egenskaper som høy duktilitet, enkel bearbeiding og vakker glans. Den brukes derfor i stor utstrekning innen bestikk, smykke og korpusproduksjon. Sølv brukes som katalysator i kjemiske prosesser og som viktig bestanddel i lodd og trådmetaller. Det kjemiske symbolet Ag kommer fra det latinske ”Argentum”.
Vi har over 100 år utnyttet sølvmaterialets mange fordeler til å lage halvfabrikatsprodukter som plater lodd og tråd.
Finsølvet vi raffinerer på Hamar har en renhet på 99,99%.
Dette finsølvet er et utgangspunkt for alle våre sølvlegeringer og danner basis for K.A.Rasmussen as sin anerkjente kvalitet.

 

Finsølvet vi raffinerer på Hamar har en renhet på 99,99%.  Sølv brukes som katalysator i kjemiske prosesser og som viktig bestanddel i lodd og trådmetaller.  Dette finsølvet er et utgangspunkt for alle våre sølvlegeringer og danner basis fo K.A.Rasmussen as sin anerkjente kvalitet.

 

Egenskaper

Kjemiske tegn Ag Elektronstruktur [Kr] 4d105s1
Atomnummer 47 Spesifikk motstand 1,60mW.cm-1
Atommasse 197 u Termisk konduktivitet 429W.m-1K-1
Densitet 10,4 g/cm3 Spesifikk varmekapasitet ved 25°C 237 J.K-1.Kg-1
Smeltepunkt 962°C Termisk ekspansjonskoeffisient 19.10-6K-1
Kokepunkt 2212°C Hardhet HV 25 Myk, 330 Hard
Krystallstruktur FCC Bruddstyrke MPa 170 Myk, 330 hard

 

Diverse fakta om sølv

  • Det finnes forekomster av sølv nesten overalt på kloden, men det meste av nyutvunnet sølv  kommer fra gruver hvor hovedforekomsten er andre metall.
  • Sølv er det edelmetallet det mengdemessig utvinnes mest av.
  • Råvarebørsene angir prisen på sølv i US cent pr Troy ounce, der 1 Troy ounce er 31,1035gram.
  • Verdens totale sølvbeholdning er beregnet til 1 million tonn og den årlige tilførselen er ca. 20.000 tonn.
  • Det eldste daterte sølvsmykke er fra ca. 4000 år f.kr og ble funnet i Egypt.

Ingen miljøgifter på avveie
Som medlem av RENAS, landets ledende EE-returselskap, tar vi ansvar for våre produkter også etter endt levetid.